Farmaatsiatoodete tarnijate auditi ettevalmistamine

Farmaatsiatoodete tarnijate auditi ettevalmistamine

Ravimitootjana täitke GMP nõudeid, tegemata järeleandmisi tõhususe ja tootlikkuse osas!

Protsesside optimeerimine ja farmaatsiatööstuse rangete nõuete täitmine esitab tarnijatele sageli suuri väljakutseid.
Protsesside pidev jälgimine ja kohandamine on vajalik, et saavutada ja säilitada nõutav hea tootmistava vastavus.

https://deeebox.com/wp-content/uploads/2024/05/SOP-300x200.jpg

DEEEBOX valmistab ravimitarnijaid ette GMP nõuete rakendamiseks, tarnija kvalifikatsiooni raames toimuvate ravimiauditite edukaks läbimiseks ja saavutatud standardi pidevaks säilitamiseks.

DEEEBOX koolitab töötajaid farmaatsiatoodete nõuete rakendamisel ning valmistab neid ette audititeks ja auditiküsimusteks.

DEEEBOX saadab tarnijaid auditite ajal ja loob ühise konsensuse tarnija ja kvalifitseeruva farmaatsiatoodete kliendi vahel.
Ravimitarbija vaatenurgast argumenteerimine loob mõlemal poolel usaldust.

Hea tootmistava nõuete rakendamine ei pea olema vastuolus tootmisettevõtte tõhususega. GMP nõuete rakendamine ilma negatiivse mõjuta tootlikkusele on peamine eesmärk ja seda on võimalik saavutada DEEEBOXi abil.
DEEEBOXist leiate kaaslase, keda vajate, et olla edukas ravimikeskkonnas.

etEesti